about1

 

บริษัท ที เอ โค้ดดิ้ง จำกัด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมในการให้บริการ  เราได้รับความไว้ใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  อุตสาหกรรมทั่วไป  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ ฯ  เป็นต้น   เราพร้อมให้คำปรึกษาที่สามารถตอบโจทย์  และตรงประเด็น ของการบริการ  โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา    เพราะเข้าใจว่าทุกนาทีย่อมมีค่า  เราจึงได้เตรียมทีมบริการหลังการขาย  ที่มากประสบการณ์ฉับไวในการแก้ไขปัญหา  และการส่งสินค้าให้ถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว เพื่อความต้องการและพึงพอใจของท่าน